Posted in Soluţii, standard de etichetare, tia-606-B

Un nou standard

În februarie, comitetul TIA 942,6 a votat pentru publicarea TIA-606-B.
Odată ce acesta este aprobat de ANSI (Institutul American de Standarde
Naţionale), va fi noul Standard de Administrare pentru Infrastructura
Telecomunicaţiilor. Pentru a ne asigura că sunteţi la curent, mai jos
urmează cele mai importante schimbări de care trebuie să aveţi
cunoştinţă.

 Conform standardului TIA-606-B sunt necesari 7 identificatori; înainte erau necesari numai 4.

Identificatorii ceruţi de standardul TIA-606-A:
– TS – Spaţiul de telecomunicaţii ( camera de telecomunicaţii, camera
de echipamente, intrarea în unitate etc., modul de acces, numărul de
ore în care accesul este permis etc.)
– Cablarea orizontală
-TMGB – Centura de împământare
– TGB – Sistemul de conductori fără sursă de împământare conectat la
centura de împământare prin conductori cu împământare.

Identificatorii ceruţi de standardul TIA-606-B:
– Dulapuri, cutii de depozitare, anexe, segmente de perete
– Panouri sau blocuri de jackuri (dispozitive de interconectare electrică)
– Cabluri între dulapuri, cutii de depozitare, anexe, segmente de perete

Modalitatea potrivită de identificare a bornelor de ieşire
(telecomunicaţii), a prizelor pentru echipamentele electrice, a
conexiunilor directe ale firelor, a punctelor de consolidare şi a
anexelor spaţiilor de telecomunicaţii (orificii de control, coloane de
bază, guri de vizitare) este de asemenea specificată în standardul TIA-606-B.
– Bornele de ieşire şi prizele pentru echipamentele electrice = EO şi TO
– Punctele de consolidare pentru cablarea orizontală = CP
– Conexiunile directe în cablarea orizontală = SP

Sunt multe alte adăugări ale TIA-606-B pe care cei care proiectează,
instalează sau doar întreţin trebuie să le cunoască. Trebuie notat că
nu toate sunt imperative.

 

 

 

Advertisements
Posted in etichetarea instalatiilor, Soluţii, standard de etichetare, tia-606-A

Marcaţi-vă lucrările cu o etichetare adecvată

Cele mai potrivite practici în identificarea şi administrarea cablurilor oferă instalatorilor un avantaj competitiv.

Majoritatea instalatorilor ştiu de standardul de etichetare industrială, dar mulţi mărturisesc că nu-l urmăresc întocmai în procesul de etichetare. Reacţiile care au venit de la profesionişti arată că aceştia adoptă foarte greu standardul de identificare a cablurilor deoarece nu-l înţeleg şi îi pun astfel la îndoială utilitatea. Avem acum oportunitatea de a vă arăta că adoptarea standardelor de etichetare nu este doar un obicei bun, este şi foarte benefică afacerii.

Standardul 606-A al Asociaţiei Industriei de Telecomunicaţii (TIA; http://www.tiaonline.org), adoptat în 2002, defineşte un standard de etichetare ce indică cu precizie poziţia cablurilor de orice fel, poziţia cablurilor în camerele de telecomunicaţii sau în patch panel-uri, cât şi unde se termină ele. Standardul nu este obligatoriu, dar tot mai mulţi arhitecţi, utilizatori finali sau proprietari de clădiri cer să se ţină cont de acest standard. Există şi un motiv: ajuns la aproximativ 200$ pe cutie, costul unui reţele de cabluri s-a mărit de 4 ori în ultimii 20 de ani. Reţelele de telecom devin din ce în ce mai scumpe, atât când vine vorba de instalare, cât şi de întreţinere, iar proprietarii de clădiri sunt reticenţi în a înlocui instalaţii sau a plăti sume exorbitante pentru întreţinerea sau upgradarea lor. În plus, producătorii de reţele trebuie să certifice faptul că o instalaţie a fost realizată corespunzător, ca parte a garanţiei clienţilor lor.

Etichetarea corectă este o parte integrală a infrastructurii instalaţiilor de telecomunicaţii şi a procesului de testare şi înseamnă o bună administrare a investiţiilor în reţele. Standardul de etichetare TIA-606-A stabileşte un nivel minim de informaţie pe etichetele cablurilor pentru a fi uşor de urmărit. Urmărind acest standard de etichetare reduceţi foarte mult timpul de identificare şi de urmărire a unui cablu atunci când apar probleme sau modificări de făcut. Folosirea standardului de etichetare descurajează, de aseamenea, sistemele proprii de etichetare ce introduc informaţii nefolositoare în patch panel-uri sau faţete, informaţii care ar putea crea confuzii pe viitor în procesele de întreţinere şi upgradare. Sistemul de etichetare oferă continuitate în clădirile mari sau în grupuri de clădiri, permiţând proprietarilor să lucreze cu contractori diferiţi pe întreaga durată de viaţă a reţelei.

O instalaţie ne-etichetată este dificil şi costisitor de întreţinut. La ateliere, instalatorii spun că refuză des ofertele de reparaţii şi întreţinere deoarece urmărirea cablurilor este o muncă destul de dificilă şi îngreunează foarte mult îndeplinirea unui termen acceptabil, astfel încât să poată fi competitivi cu alţi instalatori. Din perspectiva proprietarilor de clădiri, o instalaţie ne-etichetată devine o responsabilitate deoarece nu pot obţine lucrări de întreţinere efectuate bine şi cu costuri rezonabile.

Există dovezi reale că adoptarea unui standard de etichetare a cablurilor crează oportunităţi de afaceri pentru instalatorii de reţele. Unii dintre contractori urmează standardul de etichetare TIA-606-A cu stricteţe, împreună cu alte practici. În esenţă, aceştia îşi pun amprenta pe munca lor. Reputaţia profesională pe care le-au adus-o instalaţiile de calitate i-au ajutat să-şi creeze o carte de afaceri puternică. De fapt, au atât de multe cereri, încât nu mai au nevoie să oferteze; ei doar îşi aleg proiectele.

În plus, pe lângă adoptarea standardului de etichetare 606-A, contractorii pot eficientiza procesul de etichetare chiar mai mult, folosind instrumentele potrivite de etichetare. Cel mai important aspect este să folosiţi instrumente ce sunt produse special pentru industria de joasă tensiune. Un instrument de etichetare ar trebui să aibă cel puţin următoarele caracteristici:

Etichete care se lipesc corespunzător şi durează – acestea garantează faptul că o etichetare bună rămâne bună, fără să vă faceţi griji că va trebui să refaceţi munca de etichetare datorită etichetelor dezlipite.

Capacitatea de a crea înfăşurări verticale – repetă textul de pe etichetă de jur-împrejurul cablului pentru ca identificarea cablului să se faca uşor şi citirea textului să se poată face din orice unghi; acest lucru reduce răsucirea cablului care ar fi dus la deteriorarea acestuia sau la slăbirea conexiunilor.

Spaţierea etichetei – poate fi calibrată la dimensiunile specifice unui patch panel, astfel încât să puteţi alinia uşor identificatori sub fiecare port dintr-un patch panel; aceasta elimină timpul pierdut pe care l-aţi fi alocat presupunerilor spaţierilor corecte.

Şabloanele predefinite – sunt create pentru a corespunde cu patch panel-urile celor mai mari producători.

Tastele rapide – cu specificul de etichetare ce corespunde diverselor locuri în care etichetarea este necesară.

În cadrul diverselor ateliere, s-a demonstrat cum, folosind instrumentele potrivite de etichetare, împreună cu cunoştinţe bune privind standardul de etichetare, etichetarea unui patch panel se reduce de la 45 la 5 minute. În instalaţiile de mari dimensiuni în care se găsesc sute de patch panel-uri, economia de timp poate fi extraordinară.

Concluzia este că etichetarea corectă reprezintă o investiţie mică. Standardul TIA-606-A este un sistem de etichetare raţional bazat pe fundamente solide, ce oferă precizie, claritate şi continuitate într-un sistem de reţele. Utilizatorii finali şi proprietarii de clădiri ar trebui să-şi treacă standardul în caietul de sarcini. Contractorii ar trebui să faciliteze accesul la training-uri pentru a-i învăţa pe tehnicienii de instalaţii cum să utilizeze standardul de etichetare corespunzător şi să folosească cele mai eficiente tehnici. Creşterea adoptării acestor practici asigură protecţia investiţiilor pentru utilizatori/proprietari şi avantaje competitive în faţa altor contractori.

 

 

 

Posted in etichetare, Soluţii, standard de etichetare

Cele mai comune 3 greşeli în etichetarea DATACOM

– şi cum să le eviţi.

1. Să nu etichetaţi deloc.

Este dezastruos, deoarece o instalaţie care nu este etichetată e foarte dificil de întreţinut; de asemenea, întreţinerea ei este şi costisitoare. Fără etichete nu există nici o cale de a depista unde se termină cablurile, iar acest lucru face ca orice modificări să devină dificil, dacă nu imposibil de realizat.

Instalatorii spun că au început să refuze cererile de raparaţie şi întreţinere a instalaţiilor ne-etichetate, deoarece urmărirea cablurilor întârzie foarte mult procesul de lucru.

2. Să lăsaţi clienţii să-şi rezolve singuri nevoia de etichetare.

Este întotdeauna tentant să-i oferi clientului ceea ce-şi doreşte, dar când vine vorba de etichetat, mulţi nu ştiu ce presupune o etichetare corespunzătoare sau cât este ea de importantă pentru o gestionare şi o întreţinere corectă a infrastructurii telecomunicaţilor. ‘Cea mai bună intenţie’ de a realiza o etichetare îl va costa pe termen lung.

3. Sisteme proprii de etichetare.

Sistemele de etichetare ale clientului sau ale altor instalatori sunt lipsite de sens pentru alţi instalatori şi îngreunează procesele de întreţinere şi de upgradare.

Cea mai simplă metodă pentru a vă feri de aceste greşeli este să eticetaţi fiecare instalaţie în concordanţă cu standardul ANSI/TIA606A-1. Standardul TIA606A-1 defineşte un standard de etichetare care indică fiecare cablu dintr-o instalaţie, din camera de telecomunicaţii, precum şi poziţia în patch panel sau şiruri de cleme în cazul în care cablul se termină. Standardul TIA606A-1 nu este obligatoriu, dar tot mai mulţi proprietari de construcţii, utilizatori finali şi designeri îl solicită şi îl menţionează; furnizorii de telecomunicaţii îl adoptă ca practică standard.

Etichetarea în conformitate cu standardul TIA606A-1 vă oferă avantaje faţă de concurenţa dumneavoastră. În mod evident, vă oferă avantaje şi în faţa clienţilor care insistă pe acest standard. Când ofertaţi clienţi care nu sunt familiarizaţi cu standardul, aveţi ocazia de a-i educa. Astfel, vă veţi construi o reputaţie bună pentru munca de calitate.
Află mai multe despre standardul TIA606A-1.

* pentru mai multe detalii, te invităm să ‘răsfoieşti’ şi secţiunea Datacom de pe site-ul dymoindustrial.ro.